game iwin, chung cu times city

Việt Nam đăng cai Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia

Ngày đăng: 08-12-2014

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia 2014 từ ngày 5-11/12 tại Hà Nội và Quảng Ninh với sự tham gia của 60 đại biểu thanh niên ba nước.

Nội dung của Hội nghị tập trung thảo luận những biện pháp tăng cường hợp tác thanh niên, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác phát triển giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia; trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động, đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội.

Các bạn trẻ sẽ cùng nhau chia sẻ các cách làm hay, mô hình sáng tạo trong thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của mỗi nước.

Qua hoạt động này góp phần giáo dục thanh niên ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia về quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân và tuổi trẻ ba nước; tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên ba nước thông qua các hoạt động thảo luận, giao lưu, tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của mỗi nước./.

Tin tức mới

Hỗ trợ trực tuyến

Support
08 3910 5227

Logo hội viên

Lượt truy cập