game iwin, chung cu times city

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA: MỘT SỐ NHIỆM VỤ MỚI NĂM 2016.

Ngày đăng: 18-03-2016

Tham dự cuộc họp, các Ủy viên Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Câu lạc bộ Doanh nghiệp Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, đại diện Trung tâm Hội Bảo trợ tiếng Khmer và đại diện Công ty cổ phần Kết nối thời trang tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

C:\Users\Admin\Desktop\HộiVNCamp1432016\Untitled.png

Cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 14/3/2016.C:\Users\Admin\Desktop\HộiVNCamp1432016\Untitled3.png

Đồng chí Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, thường trực phía Nam.

Đồng chí Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, thường trực phía Nam đã đọc báo cáo về tổng kết tình hình và nhiệm vụ công tác trước mắt.

Các ủy viên đã thảo luận báo cáo của đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội, thường trực phía Nam và nhất trí khẳng định nhiệm vụ chung của Hội do Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã quyết định vẫn hoàn toàn chính xác. Nhiệm vụ chung đó là: “Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia là một tổ chức chính trị xã hội được Đảng nhà nước giao cho nhiệm vụ đặc biệt là xây dựng, củng cố và phát triển bền vững tình hữu nghị giữa hai dân tộc”.

Nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ chung ấy, Ban Chấp hành Trung ương Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong năm 2016:

  1. Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-TWH ngày 01/3/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia về nhân sự Trung ương Hội, giải thể Văn phòng đại diện phía Nam của Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, giao Văn phòng Câu lạc bộ Doanh nghiệp Hữu nghị Việt Nam – Campuchia phụ trách công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  2. Khai giảng lớp tập huấn tiếng Khơ me tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam để chủ động trong giao tiếp nhằm thúc đẩy tình nghị Việt Nam và Campuchia.

  3. Tổ chức chúc tết, thăm viếng kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền Campuchia.

  4. Vận động thực hiện chương trình từ thiện tài trợ kiều bào Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tại Svay Riêng, Campuchia.

  5. Ra mắt Văn phòng đại diện Câu lạc bộ Doanh nghiệp Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Phnôm Pênh.

Để đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ trên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, thường trực phía Nam đã đánh giá kết quả của Hội là nỗ lực. Đồng chí kết luận: “Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh cần phải tăng cường và củng cố, nâng cao và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Chúng ta quyết tâm thực hiện và hỗ trợ nhau trên tinh thần đoàn kết. Cho dù trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác đối ngoại giữa Việt Nam – Campuchia và góp phần xứng đáng vào sự phát triển bền vững của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia”.


Thanh Thảo

Bài viết liên quan

Tin tức mới

Hỗ trợ trực tuyến

Support
08 3910 5227

Logo hội viên

Lượt truy cập